Ungefär hur långt rullar ditt fordon på en sekund i 30 km/h?

    Cirka 15 meter.
    Cirka 2 meter.
    Cirka 20 meter.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett sätt att få fram ett ungefärligt svar på denna typ av frågor är att du räknar så här: Ta bort sista siffran i hastigheten, alltså nollan i detta fall. Sen tar du det gånger 3. Det funkar på alla hastigheter.

När vi kör i 30 km/h räknas det ut 3*3 = 9 meter.