Vilket av följande alternativ stämmer överens med vattenplaning?

    Hög hastighet minskar risken för vattenplaning.
    Risken för vattenplaning försvinner för bilar med nya däck.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När däcken på fordonet inte hinner leda undan vattnet över en vattensamling kan detta leda till att bilen tappar kontakten med vägen och därmed också fästet. Det kallas vattenplaning.