Vad blir tidsvinsten ifall du ökar hastigheten från 70 km/h till 90 km/h på en sträcka om 10 km?

    Cirka 8 minuter.
    Cirka 4 minuter.
    Cirka 6 minuter.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ursprunglig hastighet: 70 km/h → 7 mil/h 60 minuter / 7 mil/h = 8,6 minuter för att åka en mil.

Ny hastighet: 90 km/h → 9 mil/h 60 minuter / 9 mil/h ≈ 6,7 minuter för att åka en mil.

Sparad tid = 8,6 min – 6,7 min ≈ 2 min.