Vad stämmer vid möte i mörker?

    ?
    Jag tänder helljuset efter mötet.
    Jag tänder helljuset före mötet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid möte i mörker ska du göra så här: Använd helljuset så länge som möjligt, när ljuset når mötande fordon växlar du om till halvljus för att inte riskerar att blända föraren. Slå på helljuset igen just vid mötet mellan fordon.