Vad är den viktigaste orsaken till att du ska hålla ett tillräckligt avstånd till framförvarande fordon?

    För att underlätta en omkörning.
    För att underlätta polisens hastighetskontroller.
    ?
    För att inte blända framförvarande förare med mitt ljus.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Viktigaste skälet till att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon är att risken för kollision minskar.

Om du håller tillräckligt avstånd till framförvarande fordon och fordonet framför gör en kraftig inbromsning så har du marginal till att bromsa in i tid.