Bidrar förnybara bränslen till växthuseffekten?

    Ja, men cirka 50% mindre än fossila bränslen.
    ?
    Ja.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Till förnybara bränslen räknas sol-, vind-, vatten- och bioenergi. Dessa bränslen bidrar inte till växthuseffekten.