Du har fått fel på bilen och tvingas att stanna på en landsväg, vad ska du göra?

  Jag går ut på vägen och försöker stanna en bil för att få hjälp.
  Jag sätter på dimbakljus för att synas bättre.
  Jag står vid bilen för att visa att jag behöver hjälp.
  ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varna, lämna, larma!

 1. Varna – sätt på varningsblinkers och ställ ut varningstriangel!
 2. Lämna – bilen och vägen!
 3. Larma – ring bilbärgare!

Vid fara för liv, ring alltid 112!

Varningstriangel ska alltid sättas ut där den högsta tillåtna hastigheten är högre än 50 km/timmen. Sätt ut varningstriangel på ett avstånd av 50 - 100 meter, gärna längre, så att andra trafikanter varnas.