Vad ska du göra i situationen på bilden?

    Inget speciellt.
    Jag ska lämna företräde åt bilarna i det högra körfältet.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid påfarter till motorväg gäller ömsesidig samspel. Du ska alltid anpassa din hastighet så att du underlättar för andra fordon att göra ett säkert körfältsbyte.