Vilket av följande alternativ är den största faran när du kör på en väg i mörker där det saknas gatubelysning?

    Mötande fordon.
    Bilen bakom.
    ?
    Fotgängare med reflexer.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Generellt är det bra att hålla sig till körfältets vänsterkant under mörka förhållanden detta för att lättare hinna upptäcka om exempelvis ett djur springer ut på vägen samt för att undvika olyckor med fotgängare som är ute och promenerar.