Facebook pixel

Du vill köra om lastbilen framför dig. Vad finns det för risk med den omkörningen?

    Att det kan finnas ett fordon framför lastbilen.
    Att last ramlar av från lastbilen.
    Att lastbilföraren vägrar att släppa förbi dig.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den största risken i denna situation är att lastbilen kan skymma fordon i mötande körfält. Lastbilen är stor och skymmer en stor del av vägen. Genomför inte en omkörning om du inte är helt säker på att det är fritt fram.