Mopeden närmar sig cirkulationsplatsen och vill köra ut vid den tredje avfarten, vilken placering är rätt?

    Moped B har rätt placering.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är viktigt att du strävar efter att placera dig i mitten i ditt körfält inför cirkulationsplatser, detta eftersom du inte vill bli bli trängd inför cirkulationen och slipper bli omkörd precis före cirkulationsplatsen.