Vilket alternativ är exempel på två förnybara bränslen?

    Bensin och diesel.
    ?
    El och bensin.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Till förnybara bränslen räknas sol-, vind-, vatten- och bioenergi.

Som fordonsbränsle används bland annat etanol och biogas.