Facebook pixel

Vad gäller efter vägmärket på bilden?

    ?
    Vägen har gemensamma körbanor.
    Man får stanna på vägrenen för att ta en kort paus.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Motorväg En motorväg är en stor väg anpassad för trafik i hög hastighet. Motorvägen har en mittremsa som delar upp körbanan i två, en i vardera riktningen. Normalt har motorvägen minst två körfält i vardera riktningen, ibland avsevärt fler.