Två av fyra mittmarkeringar är förbjudna att köra över. Vilka?

    Bild 1 och 3.
    Bild 2 och 4.
    ?
    Bild 1 och 4.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om det är en heldragen linje som skiljer körfälten åt så får du inte byta körfält. Dessa finns där för att det inte är lämpligt att köra om. Det kan tex vara skymd sikt.