Vid vilket tillfälle är det förbjudet att använda helljus vid körning i mörker?

    Vid körning i tättbebyggt område.
    Vid möte med fotgängare.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När det redan finns tillräckligt med belysning på vägarna eller allmänt tillräckligt ljust på vägen är det förbjudet att använda helljus.