Var är det störst risk för halka under vintern?

    På raka vägar.
    På backkrön.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När det finns snö på vägen är risken större för halka där fordon ofta stannar och kör igång.