Vad ska du göra om du vill vända på en väg där sikten är skymd på grund av backkrön eller kurva?

    ?
    Jag gör en saxvändning.
    Jag använder vägrenen för att vända.
    Jag sätter på varningsblinkers och gör en u-sväng.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom sikten är dålig så ska du ta det säkra före det osäkra och hitta ett annat alternativ än att vända direkt på vägen. Det kan det vara lämpligt att svänga in på en mindre anslutande väg och vända där.