Vad innebär symbolen som är markerad på vägen?

    Jag är på en parkeringsplats.
    Jag är på väg ut på en motortrafikled.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Symbolen upplyser om att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen.