Facebook pixel

Hur bedömer du lättast avståndet till det framförvarande fordonet?

    Jag använder min instinkt och bedömer avståndet.
    Jag räknar hur många mittlinjer det finns mellan mig och fordonet framför.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tresekundersregeln är ett sätt att bedöma avståndet till fordonet framför dig. Välj ut en punkt som till exempel ett märke i vägen eller en vägstolpe, från det att fordonet framför dig har passerat detta märke börjar du räkna sekunder. Om du passerar märket innan 3 sekunder så kör du för nära och bör öka avståndet.