Facebook pixel

Vad är svårast att uppskatta vid en omkörning?

    Hur bred vägen behöver vara för att utföra omkörningen på ett trafiksäkert sätt.
    Hur hög hastighet fordonet framför håller.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är väldigt svårt att bedöma hur hög hastighet de mötande fordonen håller eftersom du som förare inte har några tydliga referenspunkter för att uppskatta hastigheten.