Hur kan du varna bakomvarande fordon att du tänker stanna lite längre fram?

    ?
    Jag sätter på varningsblinkers.
    Jag motorbromsar.
    Jag ger tecken med antingen ljud- eller ljussignaler.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett bra sätt att är att bromsa mjukt i god tid när du ska ta ner farten. Då tänds dina bromsljus och bakomvarande trafik varnas.