Vilket alternativ är exempel på två fossila bränslen?

    El och bensin.
    Etanol och biogas.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Fossila bränslen är icke förnybara. Hit räknas t.ex. naturgas, kol och olja. Av oljan gör vi bensin och diesel.