Facebook pixel

Vad är huvudsakligen miljözoner till för?

    Minska avgaser i världen.
    Minska trafikolyckor i stan.
    ?
    Minska buller i stan.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kommuner kan besluta om att vissa fordon stängs ute från särskilt miljökänsliga områden. Dessa miljözoner är en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i områden.