Du kör på en enkelriktad gata och ser detta vägmärke. Vad innebär det?

    Mötande fordon ska lämna företräde åt mig.
    ?
    Jag ska lämna företräde åt mötande fordon.
    Jag blir varnad för korsande trafik.
    Jag kan räkna med att vägen blir smalare.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för mötande trafik Var beredd på möte. Den enkelriktade körbanan blir dubbelriktad.