Vad bestämmer vilka fordon som ska betala trängselskatt?

    Fordonets totalvikt.
    Vilken mängd koldioxidutsläpp fordonet har.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Samtliga bilar som används i trafiken är skyldiga att betala trängselskatt och vara registrerade i Vägtrafikregistret.

Trängselskatt tas ut för bilar, även för samtliga miljöbilar. Med bil avses personbil, lastbil och buss. Övriga fordonsslag (t.ex. släp, traktorer och motorredskap) är undantagna.