Hur ska du göra efter detta vägmärke?

    Jag ska alltid lämna företräde åt fordon från vänster.
    Jag ska alltid lämna företräde åt fordon från höger och vänster.
    ?
    Jag ska alltid lämna företräde åt fordon från höger.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Sammanvävning Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman till ett och att förarna skall anpassa sig till de nya förhållandena på platsen. Använd kugghjulsprincipen med ömsesidigt hänsynstagande