Vad betyder vägmärket?

    ?
    Varning för ojämn väg.
    Varning för slirig väg.
    Varning för avsmalnande väg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för farthinder, märket anger grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.