Du kör en personbil med en tillkopplad släpvagn. Vad bör du göra efter att ha passerat detta vägmärke?

    Jag placerar mig närmare till vägens mitt, eftersom vägbanan kommer att luta åt höger.
    Jag ökar hastigheten, eftersom jag inte får hindra bakomvarande trafik.
    ?
    Jag växlar upp eftersom jag närmar mig en brant uppförsbacke.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägmärket varnar för brant nedförslutning, bromssträckan blir längre. Växla eventuellt ner för att spara bromsarna. Siffran anger lutningen i procent.