Vad gäller när du ska köra från accelerationsfältet in på motorvägen?

    Fordonen på motorvägen har väjningsplikt mot mig.
    ?
    Jag har väjningsplikt mot de fordon som kör på motorvägen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Här gäller ömsesidig hänsyn och anpassning. Både trafiken som befinner sig på motorvägen och du som ska in har båda lika stort ansvar för att det ska ske på ett säkert och smidigt sätt.

Kom upp i rätt hastighet, var tydlig med din avsikt och lämna accelerationsfältet så fort det är möjligt.