I vilket av fallen är det störst olycksrisk bland ungdomar enligt statistiken?

    När det är en kvinna som kör och en man sitter bredvid.
    När föraren och passagerarna är kvinnliga.
    När det är kvinnliga passagerare med en manlig förare.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Unga manliga förare mellan 18-24 år är farligast i trafiken. De är överrepresenterade både när det gäller förlorade körkort och inblandning i singelolyckor med dödlig eller skadlig utgång.