Vid en kollision skadas ditt fordon. Vilka typer av skador täcker din trafikförsäkring?

    ?
    Skadorna på båda fordonen.
    Endast skadorna på mitt eget fordon.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag.

Din trafikförsäkring täcker personskador på förare, passagerare och utomstående vid en olycka som du eventuellt orsakar. Trafikförsäkringen ersätter skadorna på det andra fordonet och även skador på lös egendom som har uppstått i olyckan.