Vad avgör främst valet av hastighet när du ska passera en järnvägskorsning?

    Fordonets skick.
    ?
    Högsta tillåtna hastighet på den vägen.
    Förarens erfarenhet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Oavsett högsta tillåtna hastighet på den väg du kör på måste du själv anpassa dig efter väglaget och sikten i just den järnvägskorsningen. Titta alltid noga åt både höger och vänster för att försäkra dig om att inget tåg kommer innan du bestämt kör över.