Vad betyder vägmärket på bilden?

    Järnvägsstation.
    Parkeringshus.
    Turistområde.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Industriområde: Märket anger ett område för industri eller annan liknande verksamhet.