Vad betyder vägmärket?

    Varning för bro.
    ?
    Varning för stenskott.
    Varning för ojämn väg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för farthinder, märket anger upphöjning som anlagts som fartdämpande åtgärd.