Vad betyder den gula vägmarkeringen på bilden?

    Att jag får stanna endast för på och avstigning.
    ?
    Att jag får parkera.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Markering som är gul och är heldragen innebär att det är förbjudet att både stanna och parkera.