Facebook pixel

Vad stämmer?

    ?
    För fortsatt färd rakt fram bör mopeden alltid ligga i höger körfält.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom vänster körfält är det körfält som går rakt fram i detta fall kan mopeden fortsätta köra i det vänstra körfält och övrig trafik kan köra om mopeden på höger sida.

Att välja höger körfält går också bra i detta fall men då tvingas mopeden att göra ett körfältsbyte senare när dessa två körfält går ihop.