Under vilken tid på dygnet är risken störst för vilt på vägen?

    På dagen.
    På natten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Djur är normalt sett mest i rörelse från skymning till och med gryning, detta eftersom de börjar söka efter föda i skymningen och återvänder i gryningen för att söka skydd under dagen.