Facebook pixel

Gäller högerregeln på parkeringar?

    Nej.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Högerregeln och gångfart gäller på parkeringar.