Får du vid något tillfälle köra över en heldragen linje?

    Ja, jag får köra över heldragen linje på alla vägar där högsta tillåtna hastighet är 50 km/h.
    Nej, jag får aldrig köra över heldragen linje.
    Ja, om bilen framför mig kör med överdrivet låg hastighet.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får köra över en heldragen linje om du måste passera ett hinder på vägen, utrymmet i vägkorsningen inte är tillräckligt för fordonet eller om du behöver korsa för färd till och från en fastighet eller motsvarande.