Vad bör du tänka på när du kör in på vägen till Loftbacken?

    Att vägen är under arbete.
    Att vägen är en allmän väg.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Enskild väg Gul vägvisare med röda streck gäller vid färd på enskild väg. Det innebär även att vägen kan sakna viktiga vägmärken.

En allmän väg kännetecknas av en blå vägvisare.