Du vill byta körfält för fortsatt färd rakt fram, vad stämmer?

    Jag börjar med att ge tecken, tittar i speglarna och sedan döda vinkel.
    ?
    Jag börjar med att titta döda vinkel, ger tecken och tittar i speglarna innan jag byter körfält.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du ska byta körfält är det viktigt att du ser dig för det första du gör.

Börja alltid med att titta i speglarna och döda vinkel och sedan ger du tecken. Du måste vara säker på att andra trafikanter förstår vad du tänker göra.