I vilken situation ska du använda dimbakljus?

    Jag använder dimbakljus när jag måste stanna vid vägkanten i mörker.
    Jag använder dimbakljus när jag kör i tättbebyggt område i mörker.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Dimbakljusen är kraftiga röda lampor som underlättar för bakomvarande fordon att upptäcka dig.