Vad betyder vägmärket?

    Varning för farthinder.
    Varning för avsmalnande väg.
    ?
    Varning för slirig väg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger sådana ojämnheter eller skador i vägbanan som medför att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än som annars skulle varit fallet.