Det är en snöfri vinter och temperaturen är under 0 grader. På vilka ställen är risken störst för halka?

    ?
    På grusväg.
    På backkrön.
    På svaga kurvor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Broar och viadukter kyls ner under och ovanifrån, därmed är risken störst för halka på dessa platser.