När ska du använda parkeringsbelysning?

    När jag kör genom tunnel.
    När jag kör i dagsljus.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du parkerar eller stannar ditt fordon vid sämre sikt så skall du använda parkeringsljuset för att uppmärksamma andra trafikanter.

Detta ljus får du ha på när som helst och får kombineras med andra belysningar.