Vad innebär tilläggstavlan?

    ?
    Att jag måste köra enligt pilens riktning.
    Att jag kommer till tågstation om jag svänger höger.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger en korsning med järnväg som saknar bommar. Tavlan under anger riktning till angivelsen på märket.