Vad innebär linjemarkeringen på bilden?

    Markeringen anger att jag ej få korsa över linjen.
    Markeringen anger att det är väjningsplikt eller stopplikt längre fram i färdriktningen.
    Markeringen anger att det kommer komma en cirkulationsplats längre fram i färdriktningen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Linjemarkeringen innebär att sikten är skymd för mötande trafik. Det är tillåtet för dig att passera linjen eftersom den heldragna linjen inte är på din sida.