Vilket alternativ visar rätt kombination och ordning på vägmärkena inför en järnvägskorsning utanför tätbebyggt område?

    A.
    ?
    C.
    D.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Första märket varnar för en järnvägskorsning med bommar. De avlånga märkena med streck anger avståndet till en plankorsning i tredjedelar. Märket med två markeringar anger två tredjedels avstånd till plankorsning och märket med en markering anger den sista tredjedelen av avståndet. Plankorsning = järnvägskorsning