Facebook pixel

Varför anses vänstersväng från landsväg vara riskfylld att genomföra?

    För att jag kan bli distraherad av djur på vägen.
    För att det är höga hastigheter och jag riskerar att missa korsningen och hamna i diket.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att svänga vänster från landsväg är ett farligt moment om du inte är medveten om risker det kan medföra.