Vad är rätt angående vilt i trafiken?

    ?
    Det är störst risk för viltolycka mitt på natten.
    Det är störst risk för viltolycka mitt på dagen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är vanligt att älgar korsar vägen i mindre flockar.

Under vintern och hösten är risken stor att du möter vilt på vägarna. Var uppmärksam och kör försiktigt, du kan möta dem var och när som helst. Var särskilt uppmärksam under gryning och skymning då risken är som störst.